Διώξτε το σκοτάδι!

Το φως, παιδί μου, περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να "σπάσουμε" το φως και να βρούμε τα συστατικά του, θα βλέπαμε ένα ουράνιο τόξο ...

Έτσι είναι και οι άνθρωποι γύρω μας. Ο καθένας διαφορετικός. Ο καθένας "χρωματίζει" με διαφορετικό τρόπο τον κόσμο μας...

Το σκοτάδι τώρα, είναι η απουσία του φωτός. Στο σκοτάδι, δε βλέπεις χρώματα. Αυτό ακριβώς κάνει κι ο ρατσισμός στη ζωή μας...

Διώξτε το σκοτάδι!

 

Μάριος Πανάου