Κυριακή των Βαΐων

Κυριακή των Βαΐων ... Είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα...
Ο Χριστός κάνει την είσοδό του πάνω σ' ένα γαϊδουράκι ... όχι πάνω σε άλογο ... Προσπαθεί έτσι να δηλώσει πως δεν είναι βασιλιάς του κόσμου τούτου ...

Το γαϊδουράκι ξεθεωμένο ... φαίνεται και από το πολύ σκυφτό κεφάλι του ζώου ... Συμβολίζει όσους θα "μεταφέρουν" το Χριστό ... Τους μελλοντικούς χριστιανούς, την ανθρωπότητα, που ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει το "βάρος" του Χριστού ...

Ο Χριστός συνήθως έχει στραμμένη την πλάτη Του προς τους Ιουδαίους (τουλάχιστον στις περισσότερες εικόνες...), θέλοντας να δείξει και με τούτο τον τρόπο πως οι τιμές επίγειου βασιλιά δεν Τον αφορούν και δεν τις επιδιώκει ...

Το πρόσωπό Του, λυπημένο ... Άλλωστε ξέρει τι Τον περιμένει στην αιώνια πόλη ...

Τόσο οι μαθητές Του, που Τον ακολουθούν, όσο και οι Ιουδαίοι που Τον υποδέχονται, εικονίζονται σχεδόν ως όχλος ... Όχλος που δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο ... Ίσως η εικόνα μας προετοιμάζει για το πώς οι δύο "όχλοι" θα λειτουργήσουν μετά ... Οι μεν μαθητές Του, θα Τον εγκαταλείψουν ... Οι δε Ιουδαίοι, θα Τον χλευάσουν και θα Τον σταυρώσουν ...

Εντύπωση πάντα μου προκαλούσαν τα παιδάκια... Σ' αντίθεση με τους δύο όχλους, το καθένα από τα παιδάκια κάνει κάτι δικό του, κάτι ξεχωριστό... Ένα παιδί χαϊδεύει το γαϊδουράκι ... άλλο παιδί βγαίνει στο δέντρο ... άλλο παιδί απλώνει υφάσματα ... Τα παιδιά σε πολλές εικόνες απλώνουν υφάσματα, όχι βάγια ... Ίσως γιατί σ' αντίθεση με τους "όχλους", είναι τα μόνα που αντιλαμβάνονται το Χριστό ως επουράνιο κι όχι ως επίγειο βασιλιά ... Ενώ οι Ιουδαίοι, Του προσφέρουν βάγια ... Έτσι τα παιδιά, είναι και τα μόνα που αντιμετωπίζουν το Χριστό με το δικό τους προσωπικό τρόπο... Δεν άγονται από κανέναν. Είναι ελεύθερα ... Σ' αντίθεση με τους όχλους, που ως όχλοι δεν έχουν προσωπική κρίση: κι έτσι μετά θα προδώσουν, θα εγκαταλείψουν, θα χλευάσουν, θα καταδικάσουν...

Εμείς ως τι λειτουργούμε απέναντι στο Θεό και στους συνανθρώπους μας; Ως όχλος ή ως παιδιά; Για μένα, τούτο είναι το ερώτημα που προβάλλεται μέσα από αυτήν την εικόνα ...

 

Μάριος Πανάου