Ιδού ο Νυμφίος έρχεται ...

Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της Νυκτός.

Ιδού ο φτωχός, ο πεινασμένος, ο μόνος, ο λυπημένος...
Ιδού ο αδικημένος, ο ανήμπορος, ο συκοφαντημένος, ο ορφανός...

Δεν είναι τυχαίο, βλέπεις, που ο «Νυμφίος» εικονίζεται έτσι...
Στο πρόσωπο του Χριστού, είναι ο κάθε «Χριστός» γύρω μας που υποφέρει ...

Νυμφίος, έτοιμος να παντρευτεί εμάς ...
Τη θέλησή μας, την καρδιά μας, να δεχτεί την αγάπη μας, την αγκαλιά μας, την αποδοχή μας, τη φροντίδα μας...

Εν τω μέσω της Νυκτός, μια και Νύκτα έχει στον κόσμο μας...
Αμαρτία, κακό, σκοτάδι, που μόνο με τα μάτια της ψυχής μπορείς να διαπεράσεις...

Μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα ...

Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις;

Εκείνου που βλέπει με το μάτι της ψυχής μέσα από το σκοτάδι και φέρνει το φως; Εκείνου που βοηθάει, που αγαπάει, που στηρίζει; Εκείνου που κτίζει γέφυρες και φέρνει ειρήνη;

Ή μήπως εκείνου που προκαλεί πόνο, θλίψη, φτώχια; Εκείνου που αδικεί και συκοφαντεί; Εκείνου που αδιαφορεί;

Μπροστά μας έχουμε το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, τη ζωή και το θάνατο ... Εσύ επιλέγεις ...

 

Μάριος Πανάου