Προσφυγιά

Στο θάνατο, εγκαταλείπει η ψυχή το σώμα...

Στην προσφυγιά ... τ' αντίθετο!

 

Κουμέττος Κατσιολούδης