Χωρίζω, ή με χωρίζουν... Πώς το αντιμετωπίζω; Με τη Θέκλα Πετρίδου.