Σώπα! Μη μιλάς! Του Αζίζ Νεσίν. Απαγγέλλει η Μαριέτα Ριάλδη.